top of page

             Livsverden - Gestaltterapi

Jeg tilbyr individualterapi og terapi til par, som står i en krevende livssituasjon og som ønsker endring.

HVORFOR TERAPI?

Det kan være en akutt hendelse som har utløst en krise, som gjør at noen velger å starte i terapi. Som;

 

tap av en familiemedlem, kjæreste eller venn, sykdom eller ulykke, utroskap eller konflikt, eller en annen form for omveltning i livet.

Noen har hatt en vanskelig oppvekst eller vært i langvarige forhold med for lite støtte fra omgivelsene, og i liten grad blitt møtt på en god måte eller fått dekket sine behov. Disse pågående situasjonene kan i dag gi utslag som;

angst, stress, avhengighet, isolasjon, skam eller lav selvfølelse.

Andre kjenner på angst og stress symptomer, uten å forstå selv hvordan disse har oppstått, og som tenker at de som mennesker er annerledes og feil.

Symptomer på stress/angst kan være;

uro, klump i magen, nervøsitet, rastløshet, søvnproblematikk, smerter i kroppen, store følelsesmessige svingninger, tungsinn, ukontrollert sinne, hodepine, svimmelhet.

HVA KAN DU ERFARE I TERAPI?

I terapi kan du avslutte situasjoner fra fortiden som holder deg tilbake i gamle mønster, som ikke lenger er hensiktsmessige.

Ved å trene på tilstedeværelse, gjennom samtale og øvelser, kan du finne ny retning og mening, og ta nye valg.

Svarene på dine spørsmål, fins i deg! Jeg vil ikke prøve å "fikse" deg, du er god nok som du er!  Jeg møter deg aktivt som et medmenneske, som selv har opplevd kriser og mørke daler. 

Jeg vil støtte deg slik at du ser deg selv tydeligere. For det er ved å være mer av den vi er, at endring skjer! (Den paradoksale endringsteorien).

Se NRK produksjon om gestaltterapi her.

Bedriftsfoto_CV_Ingvild_14898.jpg
Annemette Nilsen
Adresse: Skillebekk klinikken, Niels Juels gate 18, 0272 Oslo

Jeg er gestaltterapeut MNGF med bakgrunn som fysioterapeut, og jeg har en etterutdanning i Somatic Experiencing (kropps-orientert traume-terapi). 

   

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Priser:

Individualterapi    60 min kr 850   90 min kr 1125

Parterapi                90 min kr 1375

bottom of page