top of page

Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt 2009-2013, en privat høgskole med offentlig godkjent eksamensrett.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening, som innebærer fagling oppdatering og veiledning, samt å følge etiske retningslinjer.

Jeg behandler personopplysninger i henhold til Datatilsynets krav (GDPR).

I 2016 tok jeg etterutdanning i Somatic Experiencing, en kroppsorientert traumeterapi utviklet av Peter Levine.

 

Min bakgrunn er fysioterapi, utdannet ved Fontys Hogescholen i Nederland 2001-2005. Tidligere arbeidserfaring inkluderer barn med særskilte behov, geriatri, skole og barnehage.

 

Jeg er opptatt av hvordan du og jeg velger å forholde oss til egne tanker, følelser og behov, og hvordan dette gjenspeiler seg i våre møter med andre mennesker.  Når vi våger- og er klare for å ta mer ansvar for egen situasjon, kan vi oppleve større frihet og ny mening i livet. Jeg ønsker å gi deg rom til å få være akkurat slik du er i din allsidighet med dine unike erfaringer og opplevelser, og støtte deg på din reise i din livsverden.

Annemette.jpg
bottom of page