top of page

Gestaltterapi er en prosessorientert samtaleterapi, og er en retning innenfor humanistisk psykologi. Terapeuten har en holistisk tilnærming (holisme - holos = hel eller total),  og vil utforske de kroppslige, kognitive og emosjonelle aspektene ved mennesket.

 

Gestaltterapi ble grunnlagt av ekteparet Fritz og Laura Perls i USA på 1950- tallet, og er blandt de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Ordet gestalt kan oversettes med "et meningsfylt hele". Gestaltterapien bygger på gestaltpsykologi, eksistensialisme, østens filosofier og fenomenologi.

Se NRK produksjon om gestaltterapi her.

 

Eksistensialisme er en filosofisk bevegelse som har fokus på hvordan hvert enkelt menneske er ansvarlig for å finne mening og har frihet til å velge, innenfor de begrensningene omverdenen gir.

 

Fenomenologi er studiet av fenomener slik de er erfart, og utforskning av erfaringer slik de utfolder seg i bevisstheten uten å spekulere om disse er rasjonelle eller ikke. Terapeuten undersøker det som utspiller seg i forholdet mellom terapeut - klient her og nå og er trent i å se fenomenene slik de kommer tll utrykk, uten å dømme eller tolke. Terapeuten inngår som en aktiv og subjektiv medskaper av den terapeutiske relasjonen og sees ikke på som ein objektiv eller utenforstående aktør som er løsrevet fra klienten.

 

Gestaltterapien er opptatt av hvordan vi er i kontakt med omgivelsene våre, og terapeuten vil derfor bruke kontakten som oppstår i møte med klienten som et verktøy i terapien. 

 

For å støtte klienten i å øke sin bevissthet rundt sine følelser, tanker, reaksjoner og handlinger kan terapeuten bruke metoder som innebærer forskjellige former for kreative uttrykk, rollespill og eksperimenter, bevegelse og berøring, i tillegg til samtale.

bottom of page